Η Εταιρεία Μας

Επενδύουμε στην εκπαίδευση, τον επαγγελματισμό και την τεχνολογία, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας.

Ολοκληρωμένες Λύσεις Ασφάλειας

Φυσική Ασφάλεια

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης που πραγματοποιεί η εταιρεία μας ως προς την ασφάλεια, εκπαιδεύει ειδικά…

Μάθετε Περισσότερα

Μελέτες Ασφαλείας

Το πλάνο ασφαλείας αποτελεί ζωτικό κομμάτι για την ασφαλή λειτουργία και την ετοιμότητα ενός οργανισμού…

Μάθετε Περισσότερα

Security Monitoring

Η παρακολούθηση ασφάλειας πληροφοριών (security monitoring) αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό…

Μάθετε Περισσότερα

Premium Υπηρεσίες Ασφάλειας

Επανδρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας με  εκπαιδευμένο προσωπικό μέσω του συστήματος εκπαίδευσης Delta Edu της εταιρείας μας, στις εξής ενότητες:

  • Διαχείριση εκτάκτων αναγκών
  • Διαχείριση τρομοκρατικών ενεργειών
  • Διαχείριση βομβιστικών απειλών
  • Πυρόσβεση και πυρασφάλεια
  • Ασφαλής εκκένωση κτιρίων
  • Πρώτες βοήθειες

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις Premium Υπηρεσίες Φύλαξης που παρέχουμε

 

Αποστολή

shield2

Η συνολική ασφάλεια της εγκατάστασής σας συνδυασμένη σε μία υπηρεσία

Υπηρεσία Health, Safety & Security

Αξιολόγηση Κινδύνου & Εκπόνηση Πλάνου Ασφαλείας

Ένα επιτυχημένο πλάνο ασφαλείας διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των ανθρώπων, της ιδιοκτησίας και των πληροφοριών της εγκατάστασης σας

Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει 6 βασικά στάδια, τα οποία εξασφαλίζουν την πλήρη κατανόηση των υφιστάμενων συνθηκών και δεδομένων μίας εγκατάστασης και αποκαλύπτουν τις ευπάθειες, από την αξιολόγηση των οποίων προκύπτουν οι βέλτιστες λύσεις αναθεώρησης και προσθήκης νέων διαδικασιών, συστημάτων και μέτρων ασφαλείας.

number1

ΒΗΜΑ

Αξιολόγηση Κινδύνων

null

ΒΗΜΑ

Ανάλυση και Αξιολόγηση Υφιστάμενων Μέτρων, Πληροφοριών και Δεδομένων Υπάρχουσας Κατάστασης

number3

ΒΗΜΑ

Εντοπισμός Κενών Ασφαλείας, Ευπαθειών και Απειλών

number4

ΒΗΜΑ

Προτεραιοποίηση Απειλών και Ευπαθειών

number5

ΒΗΜΑ

Καταγραφή Νέων Αναγκαίων Μέτρων και Διαδικασιών

number6

ΒΗΜΑ

Εκπαίδευση Προσωπικού στο Πλάνο Ασφαλείας