Ποιοι είμαστε

PCS About Us
PCS About Us

Η PCS2 αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών της GEP και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής μελετών και σχεδίων ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας και cyber security, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος αναγκών ασφάλειας για τους πελάτες της. Σκοπός της εταιρείας μας είναι να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε συνεχή βάση, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και την καινοτομία, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε ανταγωνιστικές και ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Αρχές της Εταιρείας

  • Δημιουργούμε διαφανείς και αξιόπιστες συνεργασίες
  • Βασίζουμε τις υπηρεσίες ασφαλείας μας στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας
  • Διαθέτουμε ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης και ελέγχου
  • Ενεργούμε με ανθρωποκεντρισμό προς τους υπαλλήλους μας

Εμπειρία

Επαγγελματισμός
Καινοτομία
Τεχνογνωσία
Τεχνολογία

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας?

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!