Εκπαίδευση Ασφάλειας Διπλωματών

Παρέχονται ειδικές εκπαιδεύσεις σε προσωπικό ασφαλείας διπλωματικών αποστολών, πρεσβευτικών κατοικιών και προξενικών γραφείων (in house ή Local Guard Force).